Artist: J-Killer
Title: Don’tLie

[Intro]
Mmmmmm oh oh oh ohhhh
If you got nothing to say (to say)
If you got nothing to say
[Chorus]
If you got nothing to say (say)
If you got nothing to say (say)
Please don’t lie to me yeah
Please don’t lie to me yeah
If you got nothing to say (mmmmm)
Got nothing to say (mmmmmm)
Please don’t lie to me yeah
Please don’t lie to me yeah (yeah yeah)

[Verse 1]
Thula umamele ubadalwa wubani ngokukhuluma amanga
Lempilo izo ku goba (lempilo izo ku goba) thatha ama notes umamele ama
Guru awu yeke lesifo ukhuluma ungacedi awu vale lembobo uvule lenqondo
You trying to shine ngendaba zabantu (ngenda zabantu yhoo) walk on my
Road (walk on my Road) and tell me how you feel (tell me how you feel)
And tell me what you see (tell me what you see) ma ujikelwa habantu man
Khula malume (khula malume) kuxabana abantu yho suphila lempilo yho(mmm)
You will never go wrong stick on your (stick on your lane) bamba ama Notes awu yekele amanga awu yekele amanga yhoo
[Chorus]
If you got nothing to say (say)
If you got nothing to say (say)
Please don’t lie to me yeah
Please don’t lie to me yeah
If you got nothing to say (mmmmm)
Got nothing to say (mmmmmm)
Please don’t lie to me yeah

Please don’t lie to me yeah (yeah yeah)
[Verse 2]
You so baby face (baby face) acting saw innocent(acting saw innocent)
Feeding people with your lies suphila lempilo am putting the cross
My n**ga you will die uza cedwa ngubani na xa ulixoki memeza xa uli
Xoki kwedini(xa ulixoki kwedini) uza bethwa nga bantu (uzabetha nga
Bantu) uza leqwa ngabantu(uza leqwa ngabantu) inyani ayibulali
(nyani ayibulali) buza kwaba phambili uba fundisa ntoni abantwana
Khawu yekele amanga yekele amanga khawu yekele amanga yhooo haaee
Khawu yekele amanga yhoo (mmmmm)
[Chorus]
If you got nothing to say (say)
If you got nothing to say (say)
Please don’t lie to me yeah
Please don’t lie to me yeah
If you got nothing to say (mmmmm)
Got nothing to say (mmmmmm)

Please don’t lie to me yeah
Please don’t lie to me yeah (yeah yeah)
If you got nothing to say (say)
If you got nothing to say (say)
Please don’t lie to me yeah
Please don’t lie to me yeah
If you got nothing to say (say)
Please dont lie to me
Please dont lie to meeeee yhea yheaaa
 
https://www.slikouronlife.co.za/song/10299/dont-lie

Share and Enjoy !

Shares
Shares