Artist: Mr Selwyn
Title: Back 2 Kasi

1st Verse
(yes) saqala so,
Bethi sngama panka kaso
behlala besi gwara kaso
Manje manj’ umunt ungen’ estage sebe hlanya kaso
Uswaba kaso ekse vir Julle passop
Ya ntwana let me tell em wassup
Ubu hambela phambili manj’ usel e bus stop
Utshela bani mina nyeke ngastop
That’s who I am
It’s the S E L W Y N
And I’m sure you can tell
Where I grew up and
Wena vele tshela mina what you want and
NGTHOLA NG’ BLOME NABANGAN’ BAM
LEZ EZING FATELA KOP TU
UMUNGA YE UK’BA STUCK UP
NGZOK FAK’ EMA KGONTSHINI COME THROUGH
Nawe if you wanna come through
Sondela sikufak emakgontshini asekasi
 
2nd Verse
Of course it’s me
Big Boss back with Authority
U Pheth’ u lacosta
iNgwenya Le rap
Taking it back ekasi Where’s supposed to be
Grootman une Finess
Lok engik’funay ngyakwenz’
Look at me now I’m all advanced
I dress well
No more uktelebisa nama Pants
Three piece suit ngishaye nge coat
Istayla sami asidingi your vote
Two tone check iskipa
Nama sneaker
Swag’s good to step in a M4 Beemer
Ngthola ngblome naba ngan’ bam ama pushatologist yawaz
Ngthola ngblome naba ngan’ bam
Sbuyis’ ubumnandi base kas’
 
Click the image below to get the track

Share and Enjoy !

Shares
Shares